HVA ER UNIKT MED PERMA-TEKNOLOGIEN?

Perma Corp. utviklet i 2016 en metode som gjør det mulig å polymere (kjemisk binde sammen) Nano Sink Oksid (nZnO) https://en.wikipedia.org/wiki/Zinc_oxide med andre materialer. Dette gjøres med ulike mengder nZnO for å oppnå ønsket effekt avhengig av hva sluttproduktet skal benyttes til. Se liste over ulike materialer som kan benyttes med Perma Teknologien nedenfor. Disse materialene får permanent integrerte nZnO.

Sink Oksid er antimikrobiell og har vært brukt i legemiddelindustrien, samt i produkter for det kommersielle markedet over hele verden i mange år. Det er godt dokumentert som bla. har FDA godkjenning. I tillegg er det bakteriostatisk som hemmer formering hos bakterier i motsetning til baktericid, som er bakteriedrepende. 

Ved å ha en permanent polymert løsning vil ikke nZnO frigjøres fra produktene og den antimikrobielle effekten vedvarer. Andre metoder som impregnering/coating vil miste effekten etter få vask og vil ikke lenger ha ønsket effekt samt at uønskede antibakterielle stoffer vil havne i naturen.

Den permanente antimikrobiell funksjonen er dokumentert i sertifiserte uavhengige tester.

Vi ønsker å bidra til bedre folkehelse!

Ta kontakt med oss på [email protected] om du ønsker å integrere vår teknologi i dine produkter eller om du ønsker å utvikle produkter innen ditt fagområdet.

Kontakt oss her

Egenskaper og materialer

Hvilke egenskaper har Perma produkter med nZnO?

 • Permanent antimikrobielt/antibakteriell
 • Bakteriostatisk
 • Mindre lukt
 • Anti MRSA
 • Smussavvisende
 • Vannavvisende
 • UV bestandig (UV-A 93,4% / UV-B 98,4%)
 • Brannhemmende
 • Sopphemmende

Materialer med Perma-teknologien kan benyttes til svært mange ulike produkter. 

Liste over de ulike materialene som kan leveres med Perma teknologi.

 • LLDPE /LDPE/HDPE
 • PET
 • PP
 • PVC
 • PC
 • ABS
 • PC

ANTIMIKROBIAL KOMPONENT

Nano sinkoksid, et bredspektret antimikrobiell ingrediens og «generelt anerkjent som trygt når det brukes med god produksjonspraksis», ifølge det amerikanske FDA. Nano sinkoksid er integrert i stofffibre av Permas egen produksjonsteknologi.

 

HVA SIER EKSPERTENE?

 The use of face masks in the community could be considered, especially when visiting busy, closed spaces, such as grocery stores, shopping centres, or when using public transport, etc.

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

April 8, 2020

 For the population, the RKI recommends wearing a mouth-nose cover (textile barrier in the sense of an MNS) in certain situations in public space. This applies in particular to situations in which several people meet in closed rooms and stay there longer (e.g. work place) or the distance of at least 1.5 m to other people cannot be maintained (e.g. in shops, on public transport).

Robert Koch Instittue (RKI)

German government institute for infectious diseases, April 18, 2020

 Zinc, a nutrient found throughout your body, helps your immune system and metabolism function. Zinc is also important to wound healing and your sense of taste and smell.

The Mayo Clinic

US nonprofit research, education, and healthcare organization

 In addition to its use in sunscreens, zinc oxide is also used in non-sunscreen ointments, pastes, and lotions for various skin disorders because of its protective, astringent, and antiseptic properties.

US FDA

Report on safe ingredients for over-the-counter sunscreens, February 26, 2019

 AAFA urges all governors to follow the public health evidence by enforcing social distancing and encourage mask wearing in accordance with CDC recommendations. Furthermore, countries with a social norm around universal mask wearing
in the context of a respiratory epidemic have seen far better control of their epidemics to
date.

Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA)

Letter to National Governers Association, April 10, 2020

 In addition to its use in sunscreens, zinc oxide is also used in non-sunscreen ointments, pastes, and lotions for various skin disorders because of its protective, astringent, and antiseptic properties.

US FDA

Report on safe ingredients for over-the-counter sunscreens, February 26, 2019